Portal Medycyna Estetyczna

Biorewitalizacja – niezawodne zabiegi na poprawę skóry i włosów

f2ffb90ed3e16634c019fb120585e471b4f0d23a
Czas czytania: 3 minuty
Organem najbardziej zdradzającym oznaki upływu czasu jest skóra, a przede wszystkim ob­szary zawsze widoczne: twarz, szyja, dekolt i dłonie. Biorewitalizacja skóry należy do zabiegów coraz częściej stosowanych w medycynie este­tycznej. Jest to zabieg ambulatoryjny, który nie wymaga od pacjenta wyłączenia z życia codzien­nego.

 

Biorewitalizacja
Biorewitalizacja

Biorewitalizacja nie tylko sprzyja poprawie jakości i wyglądu skóry,  coraz częściej jest też stosowana do zahamowania procesów wypadania i przerzedzania się włosów. Zabiegi rewitalizacji poprawiają cechy fi­zjologiczne tkanek i pozwalają na szybszą odbudowę skóry po peelingu, miniliftingu lub liftingu, na przedłużenie efektu działania wypełniacza lub in­nych technik (laser, abrazja, mała chirurgia itd.) Najważniejszą zasadą dobrej biorewitalizacji jest: „primum non nocere”. W tym wypadku oznacza to stosowanie bezpiecznych produktów, przeba­danych i odpowiadających obowiązującym nor­mom. Warto pamiętać, że z medycznego i praw­nego punktu widzenia, jeśli zostanie użyta nie za­rejestrowana substancja, jakiekolwiek ewentualne komplikacje zostaną uznane za błąd lekarza, któ­ry automatycznie stanie się odpowiedzialny za konsekwencje spowodowane zabiegiem. Drugą istotną cechą, jaką należy brać pod uwagę, jest efektywność preparatu.

„Uzewnętrznij swoje piękno świadomie”

Anna Jaskiewicz

Zgodnie z najnowszymi tendencjami biorewitalizacji ma ona polegać na stymulacji komórek macie­rzystych do podziału i większej aktywności meta­bolicznej, tak aby mogły odbudować w skórze jej autogenne składniki, anie dostarczaniu z zewnątrz brakujących komponentów skórnych (kolagenu, kwasu hialuronowego, glikoprotein itp.) Takie substancje stymulujące komórki skóry są dużo lepiej tolerowane, ponieważ pozostają we wzajemnej równowadze fizjologicznej i nie występuje przedawkowanie któregoś z komponen­tów.

Na podstawie wyników licznych doświadczeń kli­nicznych z zastosowaniem polinukleotydów, za­równo jako substancji rewitalizujących, jak i kory­gujących głębokie blizny i rozstępy, niedaw­no została opracowana nowa formuła, składająca się z makrocząsteczek polinukleotydów o stężeniu 7,5 mg/ml i 20 mg/ml.

Makrocząsteczki polinukleotydów zawarte w pre­paratach (nazwa handlowa: Plinest i Plinest Fast, produkcja:Mastelli srl, Włochy, dystrybucja: Fenice, Warszawa) są pochodzenia naturalnego. Produkt jest przeznaczony do iniekcji w powierzchowne war­stwy skóry właściwej, a połączenie polinukleoty­dów z macierzą zewnątrzkomórkową ma na celu wywołania działania biorewitalizującego w skórze. Literatura podaje, że polinukleotydy obecne w ko­mórkach naszego organizmu występują fizjolo­gicznie również w środowisku pozakomórkowym, i są dobrze tolerowane w przypadku dostarczania z zewnątrz. Preparat zawiera łańcuchy polinukleotydowe o dużym ciężarze cząsteczkowym, których właściwości biochemiczne powodują, że jest wysoce wiskoelastyczny i ma zdolności prze­strzennego przyłączania dużej liczby cząsteczek wody (nawilżanie tkankowe).

Polinukleotydy dają również udokumentowany efekt zwiększania wzrostu liczby i aktywności metabolicznej fibroblastów. Fibroblasty, jak wia­domo, są najważniejszymi komórkami odpowie­dzialnymi za systematyczną odbudowę różnych składników skóry – ten mechanizm wykorzystują polinukleotydy, aby uzupełniać w skórze jej pod­stawowe składniki i zachować jej fizjologiczną funkcjonalność.

Polinukleotydy zatem poprzez nawilżanie tkanko­we poprawiają jędrność i elastyczność skóry, zaś sprzyjając aktywności metabolicznej komó­rek macierzystych, pozwalają na zachowanie w fizjologicznych stężeniach poszczególnych au­togennych składników skóry (takich jak Gag, pro­teiny, glikoproteiny, włókna itp.). Mogą one też pełnić funkcję „wymiataczy” wolnych rodników. W trakcie degradacji makrocząsteczek polinukleotydów przez enzymy, obecne w środowisku pozakomórkowym, następuje uwalnianie metaboli­tów, które zwiększają ich działanie ochronne na fibroblasty. Nowe doświadczenia in vitro na fibroblastach poddanych promieniowaniu ul­trafioletowemu typu B (UVB) wykazują, że polinukleotydy wywołują efekt ochronny dla komórek poddanych temu promieniowaniu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Sienie wykazały działanie antyutleniające polinukleotydów.

Cykliczne podawanie polinukleotydów wywołuje przedłużone nawilżanie izoosmotyczne macierzy komórkowej wraz z efektem przeciwutleniającym. Oba wspomniane efekty wpływają na odtworze­nie warunków fizjologicznych najbardziej odpo­wiednich do regeneracji i aktywności metabolicz­nej fibroblastów. Te z kolei, dzięki optymalizacji swojej aktywności wydzielniczej, mogą przywró­cić równowagę macierzy bezpostaciowej (glikozaminoglikany, glikoproteiny, fibronektyna i inne proteiny) oraz włóknistej (włókienka kolagenu, elastyczne i siateczkowe). Preparat jest wskazany głównie w celu korekcji i zahamowania procesów foto- i chronostarzenia, dla skór cienkich i odwodnionych, jak też do przygotowania skóry przed ekspozycją słonecz­ną. Może być stosowany również jako przygoto­wanie do zabiegów wypełniających w celu polep­szenia i przedłużenia efektu estetycznego. Preparat jest całkowicie wchłanialny, polinukle­otydy naturalnie obecne w naszym organizmie, poddane działaniu enzymów litycznych obecnych w środowisku pozakomórkowym, uwalniają wła­sne metabolity, które wchodzą w fizjologiczny katabolizm kwasów nukleinowych.

dr Maurizio Cavallini, Włochy

 

Żródło: Fenice dr Maurizio Cavallini, Włochy

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla pacjentów i mają za zadanie polepszenie kontaktu z lekarzem. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Powiązane artykuły

Botoks toksyna botulinowa

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Większa wydolność i potencja przez terapię ozonem nie tylko dla sportowców

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Osocze bogatopłytkowe z krwi pacjenta najbezpieczniejszym preparatem w medycynie estetycznej

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!
Call Now ButtonDLA PACJENTÓW /LEKARZY ZADZWOŃ