Portal Medycyna Estetyczna

Kosmetolog nie jest zawodem medycznym wg Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki

Kosmetolog to to nie zawod medyczny 2
Czas czytania: 3 minuty

Zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym. Nie zamierzamy komentować poniższych słów, ale prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki. Jest to odpowiedź na petycję złożoną 7.08.2020 roku w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa.

 

Cytujemy również post ze strony Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych:

Prezentujemy kolejną odsłonę procesu regulacji prawnych rynku medycznego w Polsce. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z pismem, stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w sprawie regulacji zawodu kosmetologa. 

Warto przypomnieć, jak długą przeszliśmy już drogę. Od inicjatywy SLDE i spotkania w Senackiej Komisji Zdrowia, poprzez wypracowanie pojęcia „medycyny estetycznej” w ramach zawiązanej Koalicji na spotkaniu w Naczelnej Izbie Lekarskiej i z pomocą Naczelnej Rady Lekarskiej, po spotkania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy nasze propozycje konkretnych rozwiązań prawnych. Wszystkie te działania niestrudzenie prowadzi dr n. med. Ewa Kaniowska, wiceprezes SLDE.

 

Jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z petycją kosmetologów:

PETYCJĄ w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa jest do wglądu na stronie gov.pl

Petycja kosmetologów

 

Wersja PDF do ściągnięcia: https://www.gov.pl/att…/a8b71910-1226-41a2-b1ce-472140a10cff

Poniżej cytujemy w całości odpowiedź Małgorzaty Zadorożnej  Dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki.


Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.
KNM.055.4.2020

 

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 7 sierpnia br. w sprawie uregulowania zwodu
kosmetologa, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie prosi o przyjęcie
poniższych informacji.
Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2019 r., poz. 945) dział zdrowie
obejmuje m.in. zawody medyczne. W związku z powyższym, w gestii ministra
właściwego do spraw zdrowia leży m.in. prowadzenie spraw związanych
z wykonywaniem zawodów medycznych. Osoby uprawnione do wykonywania zawodu
medycznego, w świetle obowiązujących przepisów posiadają uprawnienia do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) są działaniami
służącymi zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innymi
działaniami medycznymi wynikającymi z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania.
W odniesieniu do zawodu kosmetologa pragniemy zauważyć, iż kształcenie w tym
zawodzie realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie
kosmetologii. Absolwent ww. studiów powinien posiadać umiejętności posługiwania się
wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu
kosmetologii. Powinien umieć m.in.: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego
i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne,
pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo
odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania jak również organizować
i prowadzić gabinet kosmetyczny. Ponadto studia drugiego stopnia na kierunku
kosmetologia powinny przygotowywać absolwenta do pracy w każdym dziale szeroko
rozumianego, doskonale rozwijającego się przemysłu kosmetycznego, a także do
prowadzenia badań naukowych w tej rozwijającej się dziedzinie.
Należy zaznaczyć, iż zadania zawodowe absolwentów studiów w zakresie kosmetologii
są w dużej części tożsame z zadaniami do wykonywania, których został przygotowany
technik usług kosmetycznych, który kształcony jest w systemie szkolnictwa średniego.
Jednakże absolwenci studiów wyższych mają szersze kompetencje i posiadają szerszy
zakres umiejętności. Dodatkowo warto podkreślić, iż kształcenie na studiach pierwszego
stopnia trwa nie krócej niż 6 semestrów, natomiast kształcenia na studiach drugiego
stopnia trwa nie krócej niż 4 semestry a kształcenie w zawodzie technik usług
kosmetycznych trwa 2 lata.
Jednakże pomimo realizacji w trakcie kształcenia pewnych treści z zakresu nauk
medycznych, nauk o zdrowiu, które są niezbędne do wykonywania ww. zadań,
kosmetolog nie jest przygotowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a zakres
przedmiotowego zawodu bliższy jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym, które
realizowane są w gabinetach kosmetycznych niż w podmiotach leczniczych. Zabiegi,
które obejmuje swoim zakresem kosmetolog czy technik usług kosmetycznych są
bezinwazyjne i związane są ściśle z estetyką i pielęgnacją i z medycznego punktu
widzenia nie są działaniami wynikającymi z procesu leczenia.
Mając na uwadze powyższe, podkreślenia wymaga fakt, iż osoby wykonujące ten zawód
nie posiadają wykształcenia medycznego i tym samym zawód kosmetologa nie jest
zawodem medycznym.
Mając na uwadze powyższe, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód
technik usług kosmetycznych został wskazany jako zawód właściwy dla ministra
właściwego do spraw gospodarki, a nie dla ministra zdrowia, gdyż nie udziela on
świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, a realizuje usługi dla ludności w
gabinetach kosmetycznych.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z poszczególnych zakresów nie została wymieniona osoba
posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa. Jednocześnie
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) nie zostało wyszczególnione
stanowisko kosmetologa.
Mając na uwadze, iż działania podejmowane przez kosmetologa nie są świadczeniami
zdrowotnym udzielanymi w podmiotach leczniczych uprzejmie informujemy, iż nie jest to
zawód medyczny leżący w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Z poważaniem,
Małgorzata Zadorożna
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/


Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

„Uzewnętrznij swoje piękno świadomie!”

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla pacjentów i mają za zadanie polepszenie kontaktu z lekarzem. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Powiązane artykuły

Podniesienie mostka i czubka nosa nićmi u dr Aleksandry Samborskiej

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Nietrzymanie moczu leczone botoksem

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Migrena to uciążliwy ból głowy leczony toksyną botulinową (botoksem)

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!
Call Now ButtonDLA PACJENTÓW /LEKARZY ZADZWOŃ