Portal Medycyna Estetyczna

Biorewitalizacja – niezawodne zabiegi na poprawę skóry i włosów

f2ffb90ed3e16634c019fb120585e471b4f0d23a
Czas czytania: 3 minuty
Organem najbardziej zdradzającym oznaki upływu czasu jest skóra, a przede wszystkim ob­szary zawsze widoczne: twarz, szyja, dekolt i dłonie. Biorewitalizacja skóry należy do zabiegów coraz częściej stosowanych w medycynie este­tycznej. Jest to zabieg ambulatoryjny, który nie wymaga od pacjenta wyłączenia z życia codzien­nego.

 

Biorewitalizacja
Biorewitalizacja

Biorewitalizacja nie tylko sprzyja poprawie jakości i wyglądu skóry,  coraz częściej jest też stosowana do zahamowania procesów wypadania i przerzedzania się włosów. Zabiegi rewitalizacji poprawiają cechy fi­zjologiczne tkanek i pozwalają na szybszą odbudowę skóry po peelingu, miniliftingu lub liftingu, na przedłużenie efektu działania wypełniacza lub in­nych technik (laser, abrazja, mała chirurgia itd.) Najważniejszą zasadą dobrej biorewitalizacji jest: „primum non nocere”. W tym wypadku oznacza to stosowanie bezpiecznych produktów, przeba­danych i odpowiadających obowiązującym nor­mom. Warto pamiętać, że z medycznego i praw­nego punktu widzenia, jeśli zostanie użyta nie za­rejestrowana substancja, jakiekolwiek ewentualne komplikacje zostaną uznane za błąd lekarza, któ­ry automatycznie stanie się odpowiedzialny za konsekwencje spowodowane zabiegiem. Drugą istotną cechą, jaką należy brać pod uwagę, jest efektywność preparatu.

„Uzewnętrznij swoje piękno świadomie”

Anna Jaskiewicz

Zgodnie z najnowszymi tendencjami biorewitalizacji ma ona polegać na stymulacji komórek macie­rzystych do podziału i większej aktywności meta­bolicznej, tak aby mogły odbudować w skórze jej autogenne składniki, anie dostarczaniu z zewnątrz brakujących komponentów skórnych (kolagenu, kwasu hialuronowego, glikoprotein itp.) Takie substancje stymulujące komórki skóry są dużo lepiej tolerowane, ponieważ pozostają we wzajemnej równowadze fizjologicznej i nie występuje przedawkowanie któregoś z komponen­tów.

Na podstawie wyników licznych doświadczeń kli­nicznych z zastosowaniem polinukleotydów, za­równo jako substancji rewitalizujących, jak i kory­gujących głębokie blizny i rozstępy, niedaw­no została opracowana nowa formuła, składająca się z makrocząsteczek polinukleotydów o stężeniu 7,5 mg/ml i 20 mg/ml.

Makrocząsteczki polinukleotydów zawarte w pre­paratach (nazwa handlowa: Plinest i Plinest Fast, produkcja:Mastelli srl, Włochy, dystrybucja: Fenice, Warszawa) są pochodzenia naturalnego. Produkt jest przeznaczony do iniekcji w powierzchowne war­stwy skóry właściwej, a połączenie polinukleoty­dów z macierzą zewnątrzkomórkową ma na celu wywołania działania biorewitalizującego w skórze. Literatura podaje, że polinukleotydy obecne w ko­mórkach naszego organizmu występują fizjolo­gicznie również w środowisku pozakomórkowym, i są dobrze tolerowane w przypadku dostarczania z zewnątrz. Preparat zawiera łańcuchy polinukleotydowe o dużym ciężarze cząsteczkowym, których właściwości biochemiczne powodują, że jest wysoce wiskoelastyczny i ma zdolności prze­strzennego przyłączania dużej liczby cząsteczek wody (nawilżanie tkankowe).

Polinukleotydy dają również udokumentowany efekt zwiększania wzrostu liczby i aktywności metabolicznej fibroblastów. Fibroblasty, jak wia­domo, są najważniejszymi komórkami odpowie­dzialnymi za systematyczną odbudowę różnych składników skóry – ten mechanizm wykorzystują polinukleotydy, aby uzupełniać w skórze jej pod­stawowe składniki i zachować jej fizjologiczną funkcjonalność.

Polinukleotydy zatem poprzez nawilżanie tkanko­we poprawiają jędrność i elastyczność skóry, zaś sprzyjając aktywności metabolicznej komó­rek macierzystych, pozwalają na zachowanie w fizjologicznych stężeniach poszczególnych au­togennych składników skóry (takich jak Gag, pro­teiny, glikoproteiny, włókna itp.). Mogą one też pełnić funkcję „wymiataczy” wolnych rodników. W trakcie degradacji makrocząsteczek polinukleotydów przez enzymy, obecne w środowisku pozakomórkowym, następuje uwalnianie metaboli­tów, które zwiększają ich działanie ochronne na fibroblasty. Nowe doświadczenia in vitro na fibroblastach poddanych promieniowaniu ul­trafioletowemu typu B (UVB) wykazują, że polinukleotydy wywołują efekt ochronny dla komórek poddanych temu promieniowaniu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Sienie wykazały działanie antyutleniające polinukleotydów.

Cykliczne podawanie polinukleotydów wywołuje przedłużone nawilżanie izoosmotyczne macierzy komórkowej wraz z efektem przeciwutleniającym. Oba wspomniane efekty wpływają na odtworze­nie warunków fizjologicznych najbardziej odpo­wiednich do regeneracji i aktywności metabolicz­nej fibroblastów. Te z kolei, dzięki optymalizacji swojej aktywności wydzielniczej, mogą przywró­cić równowagę macierzy bezpostaciowej (glikozaminoglikany, glikoproteiny, fibronektyna i inne proteiny) oraz włóknistej (włókienka kolagenu, elastyczne i siateczkowe). Preparat jest wskazany głównie w celu korekcji i zahamowania procesów foto- i chronostarzenia, dla skór cienkich i odwodnionych, jak też do przygotowania skóry przed ekspozycją słonecz­ną. Może być stosowany również jako przygoto­wanie do zabiegów wypełniających w celu polep­szenia i przedłużenia efektu estetycznego. Preparat jest całkowicie wchłanialny, polinukle­otydy naturalnie obecne w naszym organizmie, poddane działaniu enzymów litycznych obecnych w środowisku pozakomórkowym, uwalniają wła­sne metabolity, które wchodzą w fizjologiczny katabolizm kwasów nukleinowych.

dr Maurizio Cavallini, Włochy

 

Żródło: Fenice dr Maurizio Cavallini, Włochy

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla pacjentów i mają za zadanie polepszenie kontaktu z lekarzem. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Powiązane artykuły

Osocze bogatopłytkowe z krwi pacjenta najbezpieczniejszym preparatem w medycynie estetycznej

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Ozonowanie krwi czyli dotlenianie tkanek

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Wpływ cukru na nasz wygląd

Redaktor Barbara Szuszkiewicz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!
Call Now ButtonDLA PACJENTÓW /LEKARZY ZADZWOŃ